SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ

Sanat Metinleriyle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar

ÖĞRETİCİ METİNLER:ØOkuyucuya vermek amacıyla yazılır.ØKurgu değildir, gerçekler dile getirilir.ØGerçeklik ön plandadır.ØAçıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır.ØResmi, açık ve sade bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.ØSanat kaygısı taşımaz.ØDil göndergesel işlevde kullanılır.SANATSAL METİNLERØOkuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır. Güzellik esas alınarak yazılmıştır.ØBilgilendirme amacı yoktur.ØOkuyucuda merak uyandırır.ØDil sanatsaldır, üslup kaygısı vardır.ØÖyküleyici ve betimleyici anlatım türüyle kaleme alınır.ØKişi, zaman, mekân, tarih değiştirilebilir.ØOlaylar gerçek ya da kurmacadır. Gerçekler kurgulanarak anlatılır.ØHayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir.ØSamimi, süslü ve mecazlı dil kullanılır.ØDil şiirsel işlevde kullanılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !