FABL TÜRÜ HAKKINDA BİLGİ

FABL ØBir tür küçük öyküdür.ØOlaya dayalı bir anlatımı vardır.ØHayattan alınan küçücük kesitler, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır.ØBugün daha çok çocuk edebiyatında yer alan fabllerin, toplumu eğitici; örneklendirme ile kötü davranışlardan caydırıcı özelliği ile eskiden büyükleri eğitmede de anlatıldığı sanılmaktadır. ØFabllerde soyut konular, olay plânıyla hem somutlaştırılarak hem de hareket kazandırılarak işlenir.ØOlaylar bizi güldürürken eğitir.Øİnsanlar arasında geçen iyi-kötü, cesur-korkak, dürüst-ikiyüzlü, gözü tok-aç gözlü... vb. çatışmalar; bu niteliklerin yakıştırıldığı hayvan kahramanlar arasında geçmiş gibi gösterilir.ØFablin dört öğesi vardır; kişiler, olay, zaman, yer. Kişiler:ØFablin konusu olan olay, kişileştirilmiş en az iki hayvanın başından geçer. Bunlardan biri iyi ahlâklı bir tipi, diğeri kötü ahlâklı bir tipi canlandırır.ØFablde ikinci derecede kişiler çok azdır, bazen yoktur.ØKişi betimlemesi yoktur.ØKahramanlar arasında tilki varsa biz onu kurnaz insan yerine koyarız. Arslan varsa cesaretine güvenen biri yerine koyarız.ØKısa olay bile bütün yönleriyle değil, yalnızca fable konu olan yönüyle tanımlanır.ØDerinlemesine duygu çözümlemelerine yer verilmez.ØFabllerde bir de anlatıcı kişi vardır. Bu kişinin de betimlemesi yapılmaz, cinsiyeti verilmez.ØAnlatıcı kahramanları izler, dersini alır. Böylece dinleyen ile aynı görüşü paylaşır.  Olay:Fablin konusu insan başına gelebilecek her hangi bir olaydır. Olay, kahramanın eyleme dönüşmüş beğenme, istek, özlem, öfke, korku... gibi tutkuya dönüşmüş duygularından doğar. Fablin gövdesini bir olay oluşturur, asıl önemli olan fablin anlatılış nedenidir. Buna "ders" denir. Yer:Tasvir yapılmaz fakat çevre çok iyi verilmelidir:Orman, göl kenarı, yol... gibi.Olayın geçtiği yer olayla birlikte değişebilir.  Zaman:Her olay gibi fabldeki olay da bir zaman diliminde geçer. Kronolojik zaman kullanılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !